Hankkeesta

 

Tuuve kehittämishankkeessa hyödynnetään uudella tavalla sulautuvaa oppimista (blended learning), jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimista palvelevaksi kokonaisuudeksi. Verkko ­ tai etäopiskelumahdollisuuksia tarvitsevalle oppilaalle räätälöidään hänen tarpeisiinsa soveltuva opiskelukokonaisuus, joka kirjataan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan. Opiskelussa voidaan hyödyntää mm. omasta lähikoulusta saatavaa kontaktiopetusta ja tukea (esim. erityisopettajan opetus kotona/koulussa), yhteisöllistä verkko­-opiskelua hyödyntäen etäyhteyksiä sekä verkko­-oppimisympäristön tarjoamia oppimateriaaleja ja opintokokonaisuuksia.

Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin henkilökohtaisten ja pienryhmäohjausten tiimoilta, joko verkossa tai yhteisissä tapaamisissa. Mukana olevat yläkouluikäiset oppilaat saavat käyttöönsä Otavan Opiston Muikku­-oppimisympäristön palveluineen. Otavan Opisto järjestää myös verkkovälitteistä aineenopetusta sekä nonstop­-kursseina että ryhmäkursseina. Joustavien verkko-­opintojen myötä opinnot etenevät oppilaan terveydentilan ja voimavarojen sallimalla tavalla.

Hankkeessa mukana olevat oppilaat säilyvät lähikoulujensa oppilaina ja opiskelussa noudatetaan oman koulun opetussuunnitelmaa. Myös oppilashuolto sekä oppilaan hoitokontaktit säilyvät oppilaan kotikunnassa. Tavoitteena on, että oppilas palaa omaan lähikouluunsa heti, kun se on mahdollista.