Kuntapilotit

Kuntapiloteissa keskeisessä osassa on lähituen, verkko-­oppimisympäristön ja etäopetuksen nivominen sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka tukee oppilasta hänen opinnoissaan. Pilotissa aloittivat lukuvuonna 2017 – 2018 Vantaan, Tampereen ja Lappeenrannan kaupungit sekä Nurmijärven kunta. Lukuvuonna 2018 – 2019 mukaan lähtivät myös Lapua, Hämeenlinna, Kouvola sekä Nokia.

Kuntapiloteissa mukana oleminen sisältää perehdyttämistä Tuuven toimintaan sekä käytössä olevaan oppimisympäristöön sekä lähi- että verkkotapaamisten avulla. Lisäksi kokeilussa mukana olevien kuntien edustajat tapaavat kahdesti vuodessa syventääkseen yhteistä ymmärrystään liittyen kouluakäymättömien oppilaiden tilanteeseen.