Kuntapilotit

Kuntapiloteissa keskeisessä osassa on lähituen, verkko-­oppimisympäristön ja etäopetuksen nivominen sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka tukee oppilasta hänen opinnoissaan. Pilotissa ovat mukana ensimmäisenä lukuvuonna 2017 – 2018 Vantaan, Tampereen ja Lappeenrannan kaupungit sekä Nurmijärven kunta. Toisena lukuvuonna pilottikuntien määrää lisätään kolmella.