Opettajalle

Oppilas voi osallistua hankkeen toimintaa silloin, kun oppilas opiskelee kotona ja käytettävissä olevat koulun tukitoimet eivät ole sopivia ja/tai riittäviä. Toiminnan tavoitteena on, että oppilas palaa omaan kouluunsa heti, kun se on mahdollista.

Oppilaan sairastuessa esim. syöpään, voit ottaa yhteyttä lukuvuoden aikana Harriin ja sopia konsultaatioajan tarpeen mukaan. Tietoa sairastuneen oppilaan etäopetuksesta löydät osoitteesta https://sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com/. 

Mukaan voi hakea myös silloin, kun perusopetuksen päättötodistuksen saaminen on uhattuna psyykkisen tai fyysisen sairauden vuoksi. Perusopetuksen päättövaiheen opintoihin haetaan huhti-toukokuussa ja päätökset oppilasvalinnoista tehdään toukokuun lopussa. Hakulomake tulee Tuuven sivuille huhtikuun alussa. Se täytetään yhteistyössä oppilaan ja vanhempien kanssa ja toimitetaan lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lisätietoja asiasta saa Tiinalta.