Kuka voi osallistua?

Tuuven palvelut on tarkoitettu sellaisille tukea tarvitseville oppilaille, jotka eivät pysty opiskelemaan lähikoulussaan.  Tuuven digitaalisesti tuettuja oppimispolkuja voidaan hyödyntää tilapäisesti tehostettuna tai erityisenä tukitoimena silloin, kun Suomessa opiskelevaa oppilasta ei pystytä palvelemaan lähikoulun muilla keinoilla. Asiasta neuvotellaan aina sekä huoltajan että koulun kanssa. Tällaisia tilanteita syntyy silloin, kun

– oppilaan fyysinen terveys ei mahdollista koulussa opiskelua (esim. syöpään sairastuneet, moniaineallergiset ja leikkauksista toipuvat oppilaat)

– oppilaan psyykkiset ongelmat (mm. ahdistus, masennus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko) vaikeuttavat koulun käyntiä