Tervetuloa Tuuven matkaan!

Tuuve on sulautuvan opetuksen pedagoginen malli sellaisille tukea tarvitseville perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu lähikoulussa ei onnistu. Syynä kotona opiskeluun on vakava psyykkinen tai somaattinen sairaus. Opinnoissa hyödynnetään etä- ja verkko-opetusta.

Voit ladata oppaan Koulua käymättömät oppilaat tästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta.