Tervetuloa Tuuven matkaan!

Tuuve on sulautuvan opetuksen pedagoginen malli sellaisille tukea tarvitseville perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu lähikoulussa ei onnistu. Syynä kotona opiskeluun on vakava psyykkinen tai somaattinen sairaus. Opinnoissa hyödynnetään etä- ja verkko-opetusta.

Tuuve-hanke päättyy vuoden 2019 vaihteessa. Me toimijat ja lähes 200 hankkeen kautta tukea saanutta oppilasta ympäri Suomen haluammekin nyt kiittää kaikkia mukana olleita.

Tuuve-hanke saavutti tavoitteensa ja sai paljon näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen aikana kouluakäymättömyyteen liittyvä keskustelu on laajentunut ja tukitoimia kehitetään ympäri Suomea. Vaikka hanke päättyy, työ kouluakäymättömien oppilaiden parissa jatkuu. 

Voit ladata oppaan Koulua käymättömät oppilaat tästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta.